top of page

הכרת החיסכון הפנסיוני שלנו

איך משיגים את הגמלה המיטבית?

בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בתחום החיסכון הפנסיוני, שלרוב מבלבלים את הציבור. ​

 • פנסיה תקציבית

 • קרנות פנסיה ותיקות

 • קרנות פנסיה חדשות

 • ביטוח מנהלים

 • קופת גמל

 • קרנות השתלמות


בסדרת המפגשים זו אנשי מקצוע מהתחום יסבירו לנו בגובה העיניים, על התחומים הללו והשינויים בהם.   
 

יחד נלמד איך לשלוט על החיסכון הפנסיוני שלנו, מה ניתן לשנות וכיצד למקסם אותו:

 • סקירה על חיסכון ארוך טווח ורגולציה בישראל

 • איסוף חומר עצמאי על החיסכון הפנסיוני שלנו וניתוח תיק אישי

 • אפיון החיסכון הפנסיוני מבחינת רמת סיכון, בדיקת נזילות כספים בתיק ודמי ניהול

 • סימולציית צרכים עתידיים: מה אני צריך? ביטוחי חיים, נכות, חיסכון לפרישה

 • קביעת מטרות - כיצד בונים תכנית רב שנתית להשגת חיסכון מיטבי

 • החלופות הקיימות בשוק (עם דגש על הקטנת עלויות)

 • ועכשיו לעבודה - התאמת התיק וביצוע שינויים עם ניצול מקסימלי של הטבות מס והפחתת דמי ניהול

bottom of page