top of page

תכנון פרישה מוקדמת

האם אני יכול/ה להרשות לעצמי פרישה מוקדמת?

  • האם יש לי מספיק משאבים לפרישה?

  • מה היא נזילות כספי הפרישה?

  • כמה פיצויים אקבל?

  • איך משיגים את הגמלה הטובה ביותר?

 

כל אחד מאתנו שאל לפחות פעם אחת את השאלות האלה. רוב הפורשים לגמלאות לא מודעים לחשיבות הרבה בתכנון פרישה מוקדמת כבר בגילאים 50-55, מבחינת היבטי המס.
ההבדל בין תכנון מוקדם לתכנון רגע לפני שיוצאים לפנסיה, הוא חסכון שיכול להגיע לכמה עשרות אלפי שקלים.

במהלך חייו צובר עובד זכויות בהסדרים שונים כגון: קרנות פנסיה ותיקות או חדשות, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות. שינויים רבים שחלו במהלך התקופה ברגולציה "צבעו" את החסכונות האלה בצבעים שונים המגדירים את יכולת משיכת הכספים בפרישה. (לפני שנת 2000, לפני ואחרי שנת 2005, אחרי שנת 2008 וכיו"ב).

נניח לדוגמה שזוג אחד רוצה לצאת לפרישה ולגור ליד הילדים בחו"ל וזוג אחר רוצה לצאת לפרישה ולהישאר באותו מקום עם עזרה בבית ולטייל, אז התכנון עבור כל אחד מבחינת נזילות ומיסוי יהיה שונה.

הטיפול הנכון (בכפוף לפקודות מס הכנסה ולתקנות המשיכה) מאפשר לפורש להיעזר במקלטי מס, להקטין מיסוי ואף לבטל חבות המס במשיכת כספי פיצויים, פטורים וחייבים, כספי התגמולים שהצטברו לפני שנת 2008, או לחליפין להוון אותם כספים לצורך הגדלת קצבה חודשית במצבים מסוימים.

אז על מה נלמד?

  • איך מבצעים סקירה וניתוח של התיק הקיים של הלקוח, אפיונו ובדיקת נזילות הכספים.

  • נלמד לעשות סימולציית צרכים עתידיים של פורש ובניית תכנית להסגת הגמלה המיטבית.

  • נלמד על תכנון הפרישה בפועל בהיבטי מס ונבצע יחד סימולציה של תהליך.

bottom of page